© Grein an der Donau © Tourismusverband Donau Oberösterreich / CMVisuals
Grein an der Donau © Tourismusverband Donau Oberösterreich / CMVisuals

Na cestě podél
mohutné řeky

Prohlášení o povinnosti informovat o zpracování osobních údajů (Prohlášení o ochraně osobních dat)

Společnost WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH klade velký důraz na ochranu osobních dat, ke kterým patří veškeré informace, vztahující se k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám. Vaše data mohou být zpracovávána pouze na základě zákona nebo smluvních dohod, s vaším souhlasem nebo v rámci oprávněných zájmů ke konkrétním a definovaným účelům

1. Navázání kontaktu / Poptávky

Máte možnost zasílat poptávky prostřednictvím našich webových stránek nebo telefonicky. Vámi sdělené údaje (např. e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo, zájmy) budou využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice).

2. Informace o aktuálních novinkách a akcích (newsletter); Donaujournal

Na našich internetových stránkách máte možnost přihlásit se k odběru aktuálních informací o novinkách a akcích (newsletter) a k odebírání magazínu Donaujournal. Potřebujeme k tomu vaši
e-mailovou adresu a
prohlášení s vaším souhlasem s odběrem newsletterů a Donaujournalu. Pokud se přihlásíte k odběru aktuálních informací o novinkách a akcích a magazínu Donaujournal, zašleme vám potvrzovací e-mail s odkazem, ve kterém potvrdíte své přihlášení k odběru newsletterů (možnost dvojí volby).

K tomuto účelu budou u nás uložena a automaticky zpracovávána vámi sdělená osobní data
(e-mailová adresa, zájmy, oslovení, jméno a příjmení). Tyto údaje budou využívány výhradně k zasílání newsletterů a magazínu Donaujournal a nebudou poskytována žádným třetím osobám. Kliknutím na odhlašovací tlačítko (umístěné v každém newsletteru a magazínu Donaujournal) můžete samozřejmě kdykoli a zdarma odebírání novinek zrušit.

3. Objednávky katalogů

Na našich webových stránkách si můžete objednat katalogy, mapy, informační brožury, atd. Vámi sdělená osobní data (oslovení, jméno a příjmení, adresa, e-mail a eventuálně titul, telefon a fax) budeme využívat výhradně k zasílání požadovaných podkladů a budou poskytnuty pouze v případě, že to bude vyžadovat vyřízení vaší poptávky (např. poskytovateli turistických služeb nebo zpracovatel zakázky). Pokud si nebudete přát zasílání žádných dalších poštovních zásilek, můžete jejich odběr kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu: info@donauregion.at.

4. Poskytování údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů se může uskutečnit pouze s vaším souhlasem, nebo pokud je to v rámci plnění zakázky zapotřebí (např. předání zpracovateli zakázky).

5. Cookie

Naše webové stránky využívají cookie. Jedná se o malé textové soubory, ukládané prostřednictvím webového prohlížeče ve vašem koncovém zařízení. Nemohou způsobit žádné škody. Umožňují pouze analyzovat využití webových stránek a usnadňují uživateli používání webových stránek, rovněž slouží pro evidenci statistických údajů o využívání webových stránek a analýzy pro zlepšování nabídek. Některé cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení až do okamžiku, než je vymažete. Při vaší další návštěvě webových stránek nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč.

Odpovídající konfigurací vašeho prohlížeče můžete použití cookií sami ovlivnit; webový prohlížeč zpravidla disponuje možností ukládání cookií omezit, nebo jej zcela zakázat. Deaktivace cookií může omezit funkčnost našich webových stránek. On-line informace o cookiích podniků většinou spravují webové stránky www.aboutads.info (USA) nebo www.youronlinechoices.com (EU).

6. Nástroj pro analýzu webu Google Analytics

Tyto webové stránky využívají aplikace Google Analytics, služby pro webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Systém Google Analytics používá tzv. „cookie“, tedy textové soubory, ukládané ve vašem počítači, umožňující analýzu využití webových stránek. Informace, vytvořené pomocí cookií o tom, jak využíváte danou webovou stránku (např. IP-adresa, přístup, datové toky, doba setrvání na stránce, použitý prohlížeč a koncové zařízení, jazyk a země) jsou přenášeny a ukládány na serveru společnosti Google v USA. Jako provozovatel těchto internetových stránek máme opodstatněný zájem na jednoduché analýze využívání našich internetových stránek, abyste je jako uživatelé mohli jednoduše a efektivně ovládat, a abychom mohli průběžně pracovat na jejich dalším vývoji.

V případě aktivace anonymizace IP adresy (Funkce "_anonymizeIp()") bude vaše IP adresa, zjištěná společností Google, omezena pouze na členské státy Evropské Unie nebo jiné smluvní země, které dříve uzavřely Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Ve výjimečných případech však může být plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování výkazů o aktivitě webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webových stránek a internetu. Tyto informace Google eventuálně předá třetím osobám pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy, nebo pokud je třetí osoba pověřena společností Google zakázkou na jejich zpracování.

Pomocí pluginů (zásuvných modulů) pro webové prohlížeče můžete zamezit zaznamenávání údajů o užívání webových stránek, vytvářených cookiemi pro Google. Můžete k tomu využít tento plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pokud používáte internet na vašem mobilním koncovém zařízení, můžete zabránit ukládání cookií, podobně jako u stolních počítačů kliknutím na deaktivační tlačítko Google zobrazené dole.

Bližší informace o podmínkách využívání a ochraně dat naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na adrese www.google.at/intl/de/policies/. S poskytovatelem máme uzavřenou smlouvu o zpracování zakázek.

7. Doba archivace

Principiálně mohou být vaše údaje uloženy do skončení smluvního vztahu, resp. v souladu se zákonem stanovenými archivačními a promlčecími lhůtami.

8. Sociální sítě

Na těchto webových stránkách jsou umístěny odkazy na sociální sítě Facebook, Instagram, YouTube, Google Plus, Flickr, Blogspot a Twitter, znázorněné tlačítky s příslušným logem. Tato webová stránka nevyužívá žádné pluginy těchto sociálních sítí, a proto neumožňuje předávání dat o uživatelích. 

a. Youtube

Abychom mohli náš obsah prezentovat co nejrozmanitějším a zajímavým způsobem propojili jsme naše webové stránky s videi na Youtube. Youtube je služba společnosti Google Ireland Ltd. Propojením s videi na Youtube se zasílají osobní údaje (např. informace o návštěvě webových stránek, IP adresa, cookies) prohlížečem návštěvníka stránek společnosti Google, případně se přiřadí příslušnému účtu návštěvníka stránek na Youtube a zpracovává je společnost Google. Pro maximální ochranu Vašich údajů jsme při nastavení propojení s videi na Youtube zvolili „rozšířený režim ochrany dat“, který rozsah předávání dat značně omezuje. Bližší informace týkající se dalšího používání údajů shromážděných na našich webových stránkách společností Google najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de. Všeobecné informace o ochraně osobních údajů společnosti Google a informace týkající se možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Jestliže vložená videa Youtube sdílíte pomocí Vašich sociálních médií, dochází k dalšímu zpracování osobních údajů. Bližší informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě“. Zpracování osobních údajů se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) náš obsah prezentovat co nejzajímavěji a poskytovat co nejlepší informace / servis.

Navšítívte-li naše stránky Youtube https://www.youtube.com/user/Werbegemeinschaftooe a https://www.youtube.com/Werbegemeinschaftooe, shromažďuje a zpracovává společnost Google jako osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů údaje o Vaší návštěvě na webových stránkách Youtube. Jedná se např. o informace o Vámi používaném prohlížeči nebo o zařízení v době Vaší návštěvy nebo o Vašich aktivitách na Youtube (pojmy které vyhledáváte, prohlížená videa atd.). Bližší informace o účelu a rozsahu zpracování společností Google při návštěvě stránky Youtube a informacích o možnostech Vašeho nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

9. Autorské právo

Tyto webové stránky jsou spolu s celým svým obsahem (obrázky, videa, hudba, texty, grafika, výtvarné řešení, atd.) chráněny autorským právem.

10. Vyloučení odpovědnosti

Přes velmi pečlivý výběr informací si neklademe nárok na jejich správnost a kompletnost; jakákoli záruka za obsah je vyloučena. Za obsah všech odkazů, které jsou na stránkách uvedeny, s výjimkou údajů uvedených pod www.donauregion.at výslovně odmítáme nést odpovědnost; za obsah informací, které jsou tam uvedeny, odpovídá příslušný poskytovatel služby.

U informací o servisních službách se jedná o nezávazný přehled. Obsah byl zpracován na základě velmi pečlivých rešerší, přesto si neklademe nárok na úplnost a správnost všech informací. Údaje mohou být kdykoli změněny a aktualizovány. Záruka za obsah a za odkazy je výslovně vyloučena.

11. Vaše práva

Máte právo být informováni o zpracování vašich osobních dat, rovněž máte právo na jejich opravu, vymazání, omezení, přenos, odvolání a vznesení námitek. Pro uplatnění těchto práv kontaktujte prosím tanja.fiedler@fiedler-privacy.at nebo poštou na Dr. Tanja Fiedler, Lierzbergerweg 47, 4040 Lichtenberg. Pokud jste přesvědčeni, že při zpracování vašich osobních údajů byla nějakým způsobem porušena práva na ochranu osobních dat, můžete podat stížnost u orgánů vykonávajících dohled. V Rakousku je to Úřad na ochranu osobních dat. 

 

Na ochranu vašich osobních dat budou v případě pochybností vyžádány doklady potvrzující vaši identitu

Naše kontaktní údaje:

WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH
Lindengasse 9, 4040 Linz
Tel.: +43 732 7277 800
E-Mail: datenschutz@donauregion.at  

Komisař pro ochranu údajů:
​​​​​​​rosa elefant OG
Schlachthausgass 52/8 | 1030 Wien
datenschutz@rosaelefant.at


Odpovědný za ochranu údajů:
Beate Kepplinger
WGD Donau Oberösterrech Tourismus GmbH
Lindengasse 9, 4040 Linz
Tel.: +43 732 7277-813
E-Mail: kepplinger@donauregion.at