© ©WGDDonauOberoesterreichTourismusGmbHCMVisuals Donauradweg reloaded, Radfahrer radeln am Donauradweg Grein

Na cestě podél
mohutné řeky

Natura 2000 Gebiet Machland Nord

Saxen, Oberösterreich, Österreich
Lužní krajina, orná půda, neobdělávané pastviny a polosuché louky. V této rozmanité krajině se nachází mnoho přírodovědně cenných stanovišť.
Machland se vyznačuje rozsáhlou záplavovou oblastí, která přechází v nízkou zemědělsky využívanou terasu. Na svahu nízké terasy se nacházejí z hlediska ochrany přírody nejcennější biotopy: hrubé pastviny a polosuché trávníky.

Lužní les je charakterizován převážně lesním hospodářstvím, ale nachází se zde zbytky stříbrných vrbových luk a četné lužní vody. Tyto vodní plochy jsou významným biotopem ohrožených druhů ptáků, ryb a obojživelníků a také cenných druhů rostlin.

Dolní terasa je nejvyšší a nejstarší jednotkou Machlandu. Opuštěné štěrkovny a ovocné louky či stromořadí jsou stanoviště vytvořená člověkem, ale slouží jako spojovací prvky. Na dolní terase se zde nacházejí i větší vesnice.

Další informace najdete také na adrese
Naturschutzbund Regionalgruppe Machland Nord www.entenlacke.at.
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Natura 2000 Gebiet Machland Nord
Saxen 8
4351 Saxen

telefon +43 650 3157223
E-Mail entenlacke@drei.at
web www.entenlacke.com
http://www.entenlacke.com
http://www.entenlacke.com

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA