© ©WGDDonauOberoesterreichTourismusGmbHCMVisuals Donauradweg reloaded, Radfahrer radeln am Donauradweg Grein

Na cestě podél
mohutné řeky

Eferding

Eferding, Oberösterreich, Österreich
Vítejte v Eferdingu!
Existuje mnoho důvodů, proč navštívit třetí nejstarší město v Rakousku (městská práva z roku 1222). V Písni o Nibelunzích je zmiňováno jako "Everdingen", v římské době bylo důležitou křižovatkou cest na dunajském limbu a Bavoři zde kolem roku 500 n. l. položili základy osady. Po staletí byl Eferding jedním z center země. Městské brány se zde kdysi otevíraly mnoha korunovaným hlavám: Hohenstaufenovi Fridrichu II. a císařům Zikmundovi a Maxmiliánovi i králi Václavovi. V Eferdingu pobýval Paracelsus a Johannes Kepler zde slavil svatbu. Centrem města je velké náměstí, které se od středověku téměř nezměnilo, s impozantními měšťanskými domy a průčelími

Eferding - město od roku 1222
a přesto stále mladé v srdci - nabízí pro každého něco a zve vás k návštěvě!
Volný čas a rekreace:
Naše město je obklopeno rekreační oblastí, která splňuje nejvyšší nároky. Zelené koridory vedou od volného toku kolem potoků, cest až „za hradby“ do centra města. Dělí a rozvolňují osídlený prostor a pomáhají při orientaci v obci. Vznikly rekreační plochy s původními krajinnými prvky na polích a lukách a ekologicky cenné oblasti, jako jsou přírodní toky, zůstaly zachovány. Obec podporuje další iniciativy v oblasti volného času, rekreace a sportu. Naše městské cyklostezky budou napojeny na celostátní.

Kultura:
Jako kulturní centrum okresu podporujeme nové impulsy. Rozmanité nabídky posilují otevřenost vůči okolnímu světu, ale také regionální tradice. Vysokou prioritu má zachování a udržení stávajících kulturních statků. Vnímáme spolky jako významné pilíře naší společnosti a poskytujeme jim adekvátní prostor a podporu. Podporujeme vlastní iniciativu umělců.

Kvalita života v Eferdingu:
Naším hlavním cílem je dlouhodobé zajištění kvality života i pro budoucí generace. Vytváření vhodné nabídky akcí podporuje spolupráci mezi generacemi, pamětníky i těmi, kteří se přistěhovali. Účast na životě komunity by měla přinést všem věkovým kategoriím povědomí o kvalitě života, spoluodpovědnost i pocit domova. Kvalitní sociální zařízení pro potřeby všech jsou předpokladem pro fungování pospolitosti. Vytváříme podmínky pro to, aby naši občané mohli trávit svůj podzim života ve své obci a podle svých představ. Zdraví je prioritou, takže posilujeme rozsah poskytování služeb odborných lékařů.

  • 4.441obyvatel

  • 2.7 km²plocha

  • 271 m nadmořská výška

  • 48.31, 14.02GPS souřadnice

Dálnice A1 Westautobahn Salzburg - exit Sattledt - Wels - Eferding
Z Lince lokální železnicí až do Eferdingu.

Z Welsu rakouskou spolkovou železnicí až do Eferdingu.
Linz/Hörsching

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku

kontakt & servis


Eferding
Stadtmarketing und Tourismus Eferding
Stadtplatz 31
4070 Eferding

telefon +43 7272 5555 - 1711
E-Mail stadtmarketing@eferding.at
web www.einkaufen-in-eferding.at
https://www.einkaufen-in-eferding.at

Služby & informace

Tourismusverband Donau Oberösterreich
Lindengasse 9
4040 Linz

telefon +43 732 7277 - 888
E-Mail info@donauregion.at
web www.donauregion.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA