© Donauradweg bei Grein © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Hochhauser
Donauradweg bei Grein © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Hochhauser

Na cestě podél
mohutné řeky

Tiráž

Informace v souladu s § 5 zákona o E-Commerce / Zveřejnění v souladu se Zákonem o médiích, Rakousko (Mediengesetz) § 25

1. Majitel média a vydavatel

WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH
Podílnictví: Verein Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich (100%)

Lindengasse 9
4040 Linz, Oberösterreich
Telefon: +43/732/7277-800
Fax: +43/732/7277-804
E-mail: info@donauradweg.at 
Web: www.donauregion.at 

 

Informace dle zákona o elektronickém obchodování:

Jednatelství: Petra Riffert
Referentka webových stránek: Beate Kepplinger
Sekce cestovní kanceláře
Obchodní rejstřík: 164853g LG Linz
DIČ: 438 500 07

Další informace: www.wko.at

2. Předmět podnikání

Nabídka vývoje, reklamy a marketingu pro dunajský region a urychlení regionálního rozvoje. Řízení, pronájem a pronájem pozemních ploch na Dunaji. 

3. Základní zaměření

Shora uvedené webové stránky jsou nezávislým informačním a prezentačním médiem s rezervačními nástroji pro podporu a pomoc výše popsaným polím činnosti.

4. Ztvárnění obsahu

WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH
Lindengasse 9
4040 Linz, Oberösterreich
Telefon: +43/732/7277-800
Fax: +43/732/7277-804
E-Mail: info@donauregion.at
Web: www.donauregion.atwww.donauradweg.atwww.donausteig.comwww.schiffsanlegestellen.atwww.radtotal.atwww.donauinflammen.compresse.donauregion.at 

5. Grafika a design

OrtnerSchinko - A Creative Studio
Mühlkreisbahnstraße 7, 4040 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  www.ortnerschinko.com

Fredmansky GmbH
Hauptstraße 58, 4040 Linz
E-Mail: office@fredmansky.at
Web: fredmansky.at 

6. Grafika, design a technická odpovědnost

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

7. Ručení

Přes maximální péči při výběru a prezentaci nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za obsažené chyby.

Za obsah všech odkazů, které vedou na stránky mimo www.regiondunaj.cz, nepřebíráme žádnou odpovědnost a za informace obsažené na těchto stránkách odpovídá příslušný poskytovatel služeb.

8. DISCLAIMER pro tipy na túry

UPOZORNĚNÍ:

1. Uvedené trasy pro pěší turistiku, walking, jízdu na kole příp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, běh na lyžích, túry na lyžích nebo sněžnicích atd. je třeba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlučně jako nezávazné informace. Nemáme v úmyslu uzavřít s uživateli tohoto webu smlouvu. V důsledku využití dat není mezi námi uzavřena žádná smlouva. Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komerční využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komerčně provozovaných webových stránkách, výměnných platformách atd., nebo je použít k vývoji komerčních produktů. Stažením nezíská žádný uživatel práva k dotčeným datům. Námi poskytnuté návrhy tras byly vytvořeny s maximální péčí; přesto nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací. Stavební opatření nebo jiné vlivy (např. sesuv půdy apod.) mohou vést k dočasným nebo trvalým změnám trasy (např. stržení mostu, apod.). Cesta takového typu může být zcela nebo zčásti neprůjezdná. Použití dat jakož i využití (jízda, chůze, příprava, atd.) navrhovaných tras příp. sítě cest je tedy na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost. Uživatel samotný je odpovědný zejména za výběr trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silničního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bodě 1 (např. kola, atd.), za používání přilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování přiměřené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za škody způsobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Některé trasy vedou po silnicích, na kterých je běžný provoz. Vezměte prosím na vědomí, že tím vzrůstá potenciální riziko nebezpečí, kterému lze zabránit odpovídající opatrností a správným odhadem a uplatněním vlastních schopností. Proto využívejte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpečí a sledujte průběžně provoz. Neopouštějte popsané trasy. Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemědělských zásobovacích cest může podléhat zákonným omezením, která je třeba respektovat a dodržovat. Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (např. cyklista, motocyklista) je odpovědný za dodržování těchto pravidel, za řádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatečného vybavení (světla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovědný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatečné vzdálenosti od vpředu jedoucího. Důrazně doporučujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat přilbu a reflexní oblečení (nebo podobné) a používat přípustné osvětlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejně jako detailní přípravu. Důrazně doporučujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu. Doporučujeme uzavřít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na přední kolo.

 

4. Speciálně pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnějších rekreačních sportů v přírodě. Při jízdě na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplně jiného pohledu. Několik pravidel fair play v lese přispěje k bezkonfliktní jízdě na horském kole.

a. Chodci mají přednost: Bereme ohledy a jsme přátelští k pěším a turistům. Při setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém případě se vyhýbáme cestám s velkým počtem pěších. Ohleduplnost k přírodě: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na poloviční viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, připraveni brzdit a na poloviční viditelnost, a to zejména v zatáčkách, protože je třeba kdykoli počítat s překážkami. Poškození cest, kameny, větve, dočasně uložené dřevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tahací lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpečí, na které musíme být připraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatří alkohol. Ohleduplnost na odpočívadle (manipulace se stojany, znečištěná obuv nebo oblečení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Značené trasy, zákazy jízdy a uzávěry: Dodržujte značené trasy a uzávěry a akceptujte, že cesty slouží především k zemědělskému hospodářskému využití! Uzávěry jsou často nezbytné ve vašem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a dělá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i k lesníkům a myslivcům, příp. dalším pracovníkům. Při horské cyklistice je telefonování a hudby z přehrávačů tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabraňme zbytečnému hluku. S ohledem na volně žijící zvířata jezdíme pouze za plného denního světla. Jezdíme zásadně vždy (i do kopce) s přilbou! Balíček pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepřetěžujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujte stupeň obtížnosti trasy a správně odhadněte svoje své zkušenosti a dovednosti cyklisty (brzdy, zvonek, světla)!

h. Zavírejte vrata u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu dobytku krokem a pro průjezdu zavřeme všechna vrata u ohrady pastviny. Zabraňme únikovým a panickým reakcím zvířat. Potěšení a sportovním výzvám v horách a lesích už nic stojí v cestě!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patřičně vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, světly. Horská kola tak jako tak pravidelně kontrolujeme a udržujeme.

 

5. Za obsah externích internetových stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost; zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at. Neprobíhá průběžná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at nepovažujeme za náš vlastní.