Bylinná zahrada Curhaus Bad Kreuzen © Oberösterreich Tourismus GmbH / Robert Josipovic

#uppermoments

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sd?lené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, p?íjmení, adresa, telefon, poptávka) budou spole?ností WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH budou spole?ností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlu?n? ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v p?ípad?, že vaši poptávku bude vy?izovat t?etí osoba (nap?. poskytovatel služeb v turistice). viz rovn?ž Prohlášení o ochran? dat

Upíjet z pramene mládí

Sv?ží v?n? mechu a k?iš?álov? pr?zra?ná voda lesního pot??ku, osv?žující brn?ní, proudící od špi?ek prst? do celého t?la – práv? tohle p?ináší Monice Kronsteiner, instruktorce terapie podle doktora Kneippa tolik elánu a energie jak v osobním tak v profesním život?. Tuto sílu poci?ují i její hosté, které provází Kneippovou zahradou v lázních Bad Kreuzen.

Když nos polechtá natrpklé a p?esto kv?tinové, ?erstvé, ?isté a jemné aroma levandule, zažívá Monika Kronsteiner vždy znovu své osobní #uppermoments

Kneippen Bad Kreuzen © Oberösterreich Tourismus GmbH / Robert Josipovic

Kneipp
v k?iš?álov? ?isté vod?

Play

Zdraví & wellness

Dovolená pro t?lo & duši