Donauradweg bei Au © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Hochhauser

Dunaj Horní Rakousko
místo pohybu. dotyku.

Unterkunft buchen

Kinder
Reisezeitraum: 2Nächte
Detaillierte Suchoptionen
Örtliche Eingrenzung:
Örtliche Eingrenzung
Unterkunft suchen
Unterkünfte werden geladen ...

Ihre Anfrage

Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

/ Na cest? podél mohutné ?eky

Na cest? podél mohutné ?eky

Známá cyklostezka Donauradweg vede podél mohutné ?eky z N?mecka p?es Rakousko až do Ma?arska. V Horním Rakousku na vás ?eká poklidný, romantický a p?esto rozmanitý úsek z Passau p?es Linec až do Greinu.

 

Perfektní cyklistická infrastruktura na 150 km
Po dokonale vybudované cyklostezce m?žete v celkem 12 etapách na jih a na sever od Dunaje projet úsek mezi Passau, m?stem na t?ech ?ekách, až do m?ste?ka Grein, perly oblasti Strudengau.
Na 41 okružních cyklistických trasách, ur?ených speciáln? pro elektrokola, m?žete odbo?it z hlavní trasy a poznat i vnitrozemí podunajského regionu v Horním Rakousku.
Podél dolnorakouského úseku Dunaje pak m?žete pokra?ovat do malebného údolí Wachau, do hlavního m?sta Víde? a národním parkem Donauauen dál sm?rem na Budapeš?.

Kvalifikovaní hostitelé
Zhruba 50 podnik? zam??ených na cyklisty z Passau až po Klosterneuburg se kvalifikovalo jako tzv. bett+bike podniky, kde vás na vaší tú?e po cyklostezce Donauradweg rádi uvítají. Krom? zabezpe?ených a ?áste?n? i zast?ešených úschoven kol poskytují cyklist?m a jejich kol?m nástroje pro „první pomoc“, sušárny mokrého oble?ení atd., a také nabíjecí stanice. Zde je možno p?es noc dobít baterie elektrokol.

Nabídky dovolené
?ada cestovních kancelá?í nabízí možnost rezervace pobytu u cyklostezky Donauradweg. Zde ur?it? najdete vhodnou nabídku.

Die nachfolgende Bildergalerie ist mittels Pfeiltasten (links, rechts) bedienbar.

Na správné cest? elektromobility
Cyklostezka Donauradweg sleduje nové trendy a nabízí spoustu možností pro cyklisty na elektrokolech. Dv? hornorakouské energetické spole?nosti se v roce 2011 zam??ily na vybudování nabíjecích stanic. 29 podnik? zam??ených na cyklisty tak zdarma nabízí na trase cyklostezky Donauradweg nabíjecí stanice pro elektrokola.

Optimální integrace vlak? a lodí
Výlet po cyklostezce Donauradweg m?žete ideáln? zkombinovat s jinými ve?ejnými dopravními prost?edky. Vlakovým spojem Radtramper Donau a s lodní spole?ností Donauschiffahrt Wurm + Köck m?žete b?hem cyklistické sezóny pohodln? absolvovat ?ást trasy vlakem nebo lodí.

Brožura Donauradweg
Brožura cyklostezky Donauradweg obsahuje d?ležité informace týkající se cyklistiky kolem Dunaje v Rakousku a je k dispozici bezplatn? v n?m?in? a angli?tin?. P?ehledné mapy 11 úsek? po zhruba 33 kilometrech zobrazují podrobný pr?b?h cyklostezky z Passau až do Bratislavy. Brožura s okružními cyklotrasami obsahuje krom? okružních tras v Horním Rakousku také informace o p?j?ovnách elektrokol a nabíjecích stanicích podél Dunaje. Ob? brožury si m?žete objednat p?ímo u Werbegemeinschaft Donau OÖ nebo p?es naši nabídku objednání prospekt? online.

Nabídky na cyklostezce Donauradweg

Passau, Linz, Grein, Wachau, Traismauer, Wien

Donauradweg - Klassiker, Kategorie B

7 Nächte, Passau-Wien, ca. 327 km

Zeitraum: 13.04.2019 - 19.10.2019
ab 443,00 €
zum Angebot
Mitterkirchen, Persenbeug, Wachau, Tulln, Wien

Donauradweg - Familienradtour

7 Nächte, Linz-Wien, ca. 210 km

Zeitraum: 13.04.2019 - 19.10.2019
ab 488,00 €
zum Angebot
Passau, Linz, Grein, Wachau, Tulln, Wien

Donauradweg - Klassiker, Kategorie A

7 Nächte, Passau-Wien, ca. 292 km

Zeitraum: 13.04.2019 - 19.10.2019
ab 499,00 €
zum Angebot