Donauradweg bei Au © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Hochhauser

Dunaj Horní Rakousko
místo pohybu. dotyku.

Unterkunft buchen

Kinder
Reisezeitraum: 2Nächte
Detaillierte Suchoptionen
Örtliche Eingrenzung:
Örtliche Eingrenzung
Unterkunft suchen
Unterkünfte werden geladen ...

Ihre Anfrage

Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

/ Báje?né putování po cest? Donausteig

Báje?né putování po cest? Donausteig

Pta?í cvrlikání, tiché bublání ?eky, p?íjemné putování p?es lesy a louky – turistická cesta Donausteig vede z Passau p?es Linec až do Greinu nádhernou ?í?ní krajinou bavorsko-hornorakouského údolí Dunaje.

450 kilometr? cesty Donausteig
Cesta Donausteig vede po obou b?ezích ?eky rozmanitou p?írodní a kulturní krajinou. Zážitek z regionu navíc umoc?uje ješt? 41 okružních tras, které odbo?ují z hlavní trasy cesty Donausteig. Na své si u Dunaje p?ijdou i milovníci vrcholových túr, kte?í mohou b?hem p?ších túr zdolat celkem 7 vrchol?. Cesta Donausteig je tedy ideální pro milovníky dálkové p?ší turistiky, etapové turistiky, výletní turistiky, pro celé rodiny i rekrea?ní turisty.

Die nachfolgende Bildergalerie ist mittels Pfeiltasten (links, rechts) bedienbar.

P?estávky na bájemi op?edených zážitkových místech
Celkem 165 výchozích, odpo?inkových a vyhlídkových míst v prom?nlivé krajin? kolem Dunaje je vybaveno p?ehlednými informa?ními tabulemi a moderními odpo?ívadly s možností ob?erstvení. Podle motta cesty Donausteig – „prost? báje?ná“ – jsou informa?ní tabule v?novány celkem 120 tradi?ním bájím a pov?stem z podunajská oblast.

Pohošt?ní na cest? Donausteig
Turisté jsou v hostincích a hotelích na cest? Donausteig srde?n? vítáni. V uvoln?né a p?íjemné atmosfé?e mohou na?erpat energii na další den. Odborníci na regionální p?ší turistiku vám poskytnou odborné rady a dohlížejí na stanovená kritéria kvality ubytovacích a stravovacích podnik?.

Nabídky dovolené
?ada cestovních kancelá?í nabízí možnost rezervace pobytu u cesty Donausteig. Zde ur?it? najdete vhodnou nabídku.

Turistická mapa Donausteig
Na turistické map? Donausteig najdete vhodné návrhy etap podél Dunaje. Krom? perfektn? zpracované mapy v m??ítku 1:75 000, stravovacích a ubytovacích podnik? nabízí bezplatná brožura také tipy na báje?ný kulturní život a jedine?né p?írodní oblasti na jednotlivých etapách.

Nabídky na cest? Donausteig

Sankt Nikola an der Donau

Wandern am Donausteig Sarmingstein

2 Nächte, Sarmingstein–Grein–Bad Kreuzen–Sarmingstein, 52 km

Zeitraum: 28.04.2018 - 05.10.2019
 
zum Angebot
Sarmingstein, Grein, Bad Kreuzen

Donausteig-Wanderung - Strudengau

2 Nächte, Sarmingstein–Grein–Bad Kreuzen–Sarmingstein, 52 km

Zeitraum: 27.04.2019 - 05.10.2019
ab 129,00 €
zum Angebot