Donauradweg bei Au © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Hochhauser

Dunaj Horní Rakousko
místo pohybu. dotyku.

Unterkunft buchen

Reisezeitraum: 2 Nächte
Detaillierte Suchoptionen
Gesamtpreis:
Örtliche Eingrenzung:
Örtliche Eingrenzung
Unterkunft suchen
Unterkünfte werden geladen ...

Ihre Anfrage

Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

/ Tiráž

Tiráž

Majitel média & vydavatel a odpovědný za obsah:

WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH

Podílnictví: Verein Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich (100%)

Lindengasse 9

4040 Linz, Oberösterreich

Telefon: +43/732/7277-800

Fax: +43/732/7277-804

E-mail: info@donauradweg.at

Internet: www.donauregion.at

 

Informace dle zákona o elektronickém obchodování:

Jednatelství: Petra Riffert

Referentka webových stránek: Beate Kepplinger

Sekce cestovní kanceláře

Obchodní rejstřík: 164853g LG Linz

DIČ: 438 500 07

 

Další informace (www.wko.at)

Informace k zákonu o elektronickém obchodování a zákonu o sdělovacích prostředcích

 

Přes maximální péči při výběru a prezentaci nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za obsažené chyby.

 

Za obsah všech odkazů, které vedou na stránky mimo www.donauregion.at, nepřebíráme žádnou odpovědnost a za informace obsažené na těchto stránkách odpovídá příslušný poskytovatel služeb.

 

Grafika, design: 

OrtnerSchinko - A Creative Studio

Mühlkreisbahnstraße 7, A-4040 Linz

email: studio@ortnerschinko.com

www.ortnerschinko.com

 

techn. odpovědnost:

Tourismus Technologie GmbH

Freistädter Straße 119, A-4041 Linz

Tel.: +43 732 7277-300

E-mail: info@ttg.at

www.ttg.at

 

DISCLAIMER pro tipy na túry

UPOZORNĚNÍ:

1. Uvedené trasy pro pěší turistiku, walking, jízdu na kole příp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, běh na lyžích, túry na lyžích nebo sněžnicích atd. je třeba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlučně jako nezávazné informace. Nemáme v úmyslu uzavřít s uživateli tohoto webu smlouvu. V důsledku využití dat není mezi námi uzavřena žádná smlouva. Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komerční využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komerčně provozovaných webových stránkách, výměnných platformách atd., nebo je použít k vývoji komerčních produktů. Stažením nezíská žádný uživatel práva k dotčeným datům. Námi poskytnuté návrhy tras byly vytvořeny s maximální péčí; přesto nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací. Stavební opatření nebo jiné vlivy (např. sesuv půdy apod.) mohou vést k dočasným nebo trvalým změnám trasy (např. stržení mostu, apod.). Cesta takového typu může být zcela nebo zčásti neprůjezdná. Použití dat jakož i využití (jízda, chůze, příprava, atd.) navrhovaných tras příp. sítě cest je tedy na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost. Uživatel samotný je odpovědný zejména za výběr trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silničního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bodě 1 (např. kola, atd.), za používání přilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování přiměřené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za škody způsobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Některé trasy vedou po silnicích, na kterých je běžný provoz. Vezměte prosím na vědomí, že tím vzrůstá potenciální riziko nebezpečí, kterému lze zabránit odpovídající opatrností a správným odhadem a uplatněním vlastních schopností. Proto využívejte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpečí a sledujte průběžně provoz. Neopouštějte popsané trasy. Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemědělských zásobovacích cest může podléhat zákonným omezením, která je třeba respektovat a dodržovat. Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (např. cyklista, motocyklista) je odpovědný za dodržování těchto pravidel, za řádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatečného vybavení (světla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovědný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatečné vzdálenosti od vpředu jedoucího. Důrazně doporučujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat přilbu a reflexní oblečení (nebo podobné) a používat přípustné osvětlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejně jako detailní přípravu. Důrazně doporučujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu. Doporučujeme uzavřít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na přední kolo.

 

4. Speciálně pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnějších rekreačních sportů v přírodě. Při jízdě na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplně jiného pohledu. Několik pravidel fair play v lese přispěje k bezkonfliktní jízdě na horském kole.

a. Chodci mají přednost: Bereme ohledy a jsme přátelští k pěším a turistům. Při setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém případě se vyhýbáme cestám s velkým počtem pěších. Ohleduplnost k přírodě: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na poloviční viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, připraveni brzdit a na poloviční viditelnost, a to zejména v zatáčkách, protože je třeba kdykoli počítat s překážkami. Poškození cest, kameny, větve, dočasně uložené dřevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tahací lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpečí, na které musíme být připraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatří alkohol. Ohleduplnost na odpočívadle (manipulace se stojany, znečištěná obuv nebo oblečení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Značené trasy, zákazy jízdy a uzávěry: Dodržujte značené trasy a uzávěry a akceptujte, že cesty slouží především k zemědělskému hospodářskému využití! Uzávěry jsou často nezbytné ve vašem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a dělá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i k lesníkům a myslivcům, příp. dalším pracovníkům. Při horské cyklistice je telefonování a hudby z přehrávačů tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabraňme zbytečnému hluku. S ohledem na volně žijící zvířata jezdíme pouze za plného denního světla. Jezdíme zásadně vždy (i do kopce) s přilbou! Balíček pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepřetěžujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujte stupeň obtížnosti trasy a správně odhadněte svoje své zkušenosti a dovednosti cyklisty (brzdy, zvonek, světla)!

h. Zavírejte vrata u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu dobytku krokem a pro průjezdu zavřeme všechna vrata u ohrady pastviny. Zabraňme únikovým a panickým reakcím zvířat. Potěšení a sportovním výzvám v horách a lesích už nic stojí v cestě!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patřičně vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, světly. Horská kola tak jako tak pravidelně kontrolujeme a udržujeme.

 

5. Za obsah externích internetových stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost; zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at. Neprobíhá průběžná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at pomocí hyperlinků nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinků na www.donauregion.at, www.danube.at, www.donauradweg.at, www.donausteig.com, www.donausteig.at, www.schiffsanlegestellen.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webů společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho užívání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google využívat tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání stránek a pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách určených provozovateli internetových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s využitím webových stránek a internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými daty  Google. Ukládání souborů cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě může dojít k omezení využívání některých funkcí této webové stránky. Zaznamenávání dat vygenerovaných souborem cookie o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a také zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče v následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Použití pluginů na Facebooku

Na této webové stránce jsou použity pluginy sociální sítě facebook.com - provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") a identifikovatelné podle loga Facebooku (bílé „f“ na modrém pozadí nebo symbol „palec nahoru“) nebo označené dodatkem „Facebook Social Plugin“ – možno vidět i na developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud si vyvoláte stránky našeho webu s takovým pluginem, bude, pokud máte odpovídající konfiguraci vašeho internetového prohlížeče, navázáno spojení se servery Facebooku a plugin se zobrazí na internetové stránce jako oznámení vašemu prohlížeči. Serveru Facebooku je tak sděleno, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, přiřadí Facebook tuto informaci k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Při použití funkcí plugin (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáním komentáře) jsou k vašemu účtu na Facebooku přiřazeny i tyto informace.

Nemáme žádný vliv na rozsah dat, která Facebook pomocí tohoto pluginu získává. Pokud je nám známo, Facebook získává prostřednictvím integrace pluginů informaci, že jste si vyvolali odpovídající stránku našich webových stránek. Po kliknutí na tlačítko „I Like“ - nebo „Líbí se mi“ nebo přidání komentáře je příslušná informace přenesena z vašeho prohlížeče přímo na Facebook a tam uložena. Pokud nejste na Facebooku, je zde přesto možnost, že Facebook získá vaši IP adresu a uloží ji. Podrobnější informace o sběru a využívání údajů na Facebooku, stejně jako o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat na Facebooku www.facebook.com/policy.php.

 

Pokud jste na Facebooku a chcete zabránit shromažďování a propojení vašich dat uložených na Facebooku, musíte se před navštívením našich webových stránek odhlásit z Facebooku; nestačí pouze zavřít stránku. Další možností je blokovat ve vašem prohlížeči Facebook-Social-Plugins pomocí Add-ons, např. pomocí „Facebook Blocker“ na webgraph.com/resources/facebookblocker/.

 

Použití tlačítka „+1“

Tato webová stránka používá tlačítko "+1" sociální sítě Google Plus, provozované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Tlačítko je identifikovatelné podle symbolu "+1" na bílém nebo barevném pozadí. Pokud si vyvoláte naši webovou stránku, která obsahuje toto tlačítko, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Google. Obsah tlačítka "+1" je přenášen z Googlu přímo do vašeho prohlížeče a ten ho integruje do webové stránky. Nemáme proto žádný vliv na rozsah dat, která Google shromažďuje pomocí tlačítka, ale předpokládáme, že je zaznamenávána vaše IP adresa. Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání dat společností Google, stejně jako vaše práva a možnosti nastavení ochrany osobních údajů naleznete na adrese oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google k tlačítku "+1": www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. Pokud jste členem Google Plus a nechce, aby o vás Google shromažďoval data prostřednictvím našich webových stránek a aby je propojoval s vašimi členskými daty uloženými v Google, musíte se z Google Plus odhlásit, než navštívíte naše webové stránky.