© Pěší turistika © Oberösterreich Tourismus GmbH / Airos
Pěší turistika © Oberösterreich Tourismus GmbH / Airos

Cesta Donausteig


Putování kolem proudu a v proudu času.

Tam, kde cesta vede nahoru a zase dolů, je Michaela Dattinger ve svém živlu. Platí to zejména pro cestu Donausteig. Tu zná vášnivá pěší turistka nazpaměť, se všemi fascinujícími vyhlídkami a klikatými lesními cestičkami. Jako průvodkyně při každoroční 24hodinové pěší túře s nimi ráda seznámí i všechny účastníky. Další termín je už 6. října. Účastníci absolvují během túry, která je rozdělena na denní a noční část, 65 km a stoupání 2 250 m. 24hodinová pěší túra je vedena po úsecích i po okružních trasách cesty Donausteig a nabízí jedinečné #uppermoments. A samozřejmě po celou turistickou sezónu.